Vedelsõnniku laotamine


Vedelsõnniku laotamiseks on kasutusel iseliikuvad laoturid Holmer Terra Variant ja Claas Xerion 4000 koos Kaweco Double Twin Shift muutuvrööpmega vedelsõnnikulaoturiga. Laoturite erisurve pinnasele on madal ning nende veojõud on suur. Laoturite maksimaalne tootlikkus on kuni 160 kuupmeetrit tunnis. Kasutusel on 5 ja 6 meetri laiused Amazone Catros randaalid koos Vogelsang SynCult laotusseadmega. Vedelsõnniku taimikusse laotamiseks kasutame Injektorit Duport Alltracki, mis on 8 meetrit lai. Võimalik laotada vedelsõnnikut ka maisi ridade vahele.

Vedelsõnniku pumpamine


Vedelsõnniku pumpamiseks erinevatest hoidlatest ja laguunidest on kasutame mitmeid erinevaid pumpasid ja segisteid. Pumbad ja segistid on firmadelt Brand Gülletechnik, Houle ja Reck. Ainsa teenusepakkujana Eestis pakume vedelsõnniku pumpamist ja segamist iseliikuva pumpsegistiga, mille masti pikkus on 32 meetrit.

Vedelsõnniku ettevedu


Vedelsõnniku etteveoks kasutame kokku 8 tsisterni suurusvahemikus 21–32 kuupmeetrit. Meie kasutatavad tsisternid on valdavalt alumiselt poolelt täitmisega. Ainsa teenusepakkujana Eestis pakume vedelsõnniku ettevedu ka traktoritega koos 3 sillaliste püttidega, lisaks pakume ka vahejaama kasutamise võimalust.

Tahesõnniku ja komposti laotamine ning lupjamine


Tahesõnniku laotamiseks kasutame universaalpuisturit firmalt Bergmann. Puistur on suurepärane tahesõnniku, komposti ja ka lubiväetiste laotamiseks. Masin on varustatud GPS juhtimisega. Pakume laotusteenuse juurde vajadusel ka ettevedu kallurhaagistega ja laadimist kas rataslaaduri või ekskavaatoriga.

Rohusilo niitmine


Rohusilo niitmiseks kasutame iseliikuvat niidukit Krone Big M 500 ja Big 420. Nende niidukitega on võimalik niita nii vaalu kui ka laotada rohumass ühtlaselt kogu töölaiuse ulatuses. Suure niiduki tootlikkus on 20 hektarit tunnis ja väikese 13 hektarit tunnis. Võimalik niita ka tervikkoristuseks teravilja vaalu. Niitmist teostame GPS juhtimisega, mis tagab masina maksimaalse efektiivsuse ning minimaalsed ülekatted.

Rohusilo vaalutamine


Rohusilo vaalutamiseks kasutame iseliikuvat vaaluteisaldit Oxbo 4334 ja järelveetavat vaaluteisaldit OXBO 334. Konveier tüüpi vaaluti võimaldab vaalutada rohumassi õrnalt, vältides mulla ja kivide sattumist rohusööda sisse. Vajadusel pakume vaalutamisteenust ka 8m laiuse kuhni ketasvaalutiga ning kaarutamisteenust 13m laiuse Kuhni kaarutiga. Kõiki töid teostame GPS automaatroolimisega.

Rohusilo hekseldamine


Rohusilo hekseldamiseks kasutame liikurhekseldeid firmadelt John Deere ja Claas. Hekseldid on varustatud kuivainemõõturitega ning 3,8 meetri laiuste koguritega. Silokindlustuslisand on doseeritav vastavalt kuivainesisaldusele  ning hekslipikkust saab muuta vastavalt kuivainesisaldusele.

Silo transport ja tallamine


Silo transpordiks kasutame Bergmanni hekslihaagiseid. Kasutusel on neli hekslihaagist mahutavustega 56 kuupmeetrit, mass on jaotatud ühtlaselt kolmele sillale. Silo tallavad firmade JCB ja Case frontaallaadurid. Tallamisel kasutavad frontaallaadurid ees topeltrattaid ja silokamme. Lisaks pakume tallamisteenust ka Claas Xerion 4000 Trac VC traktoriga, mille ees on 5m lai klapitav silosahk firmalt Holaras.


Maisi külvamine


Maisi külvavad Väderstadi ja Horschi täppiskülvikud. Külvikutel on põhiväetise-, starterväetise- ja mikrokraanuliannustid, lisaks ka GPS juhtimine. Maisi külvamine toimub RTK GPS parandussignaaliga. Väderstadi täppiskülvik võimaldab külvata kliendile sobiva reavahega vahemikus 450mm kuni 900mm, sama täppiskülvikuga on võimalik külvata ka rapsi ja kanepit. 

Maisi vaheltharimine  


Maisi vaheltharimist teostavad firmade Einböck ja Thyregod vaheltharijad. Vaheltharimisel on võimalik samaaegselt ka väetist külvata. Maisi vaheltharimisel kasutatakse vaheltharimisrattaid ja täpset RTK GPS parandussignaali. Pakume ka vedelsõnniku laotust maisiridade vahele.

Maisi hekseldamine


Maisi hekseldavad  John Deere'i ja Claasi liikurhekseldid. Masinad on varustatud niiskus-, kuivaine- ja saagikusanduritega. Ainsa teenusepakkujana Eestis pakume maisi koristusel Shredlage tüüpi maisimuljuri kasutamist, mis võimaldab teha pikka maisihekslit kuni 35mm. Pakume ka teravilja tervikkoristust. 

Teravilja külvamine


Teravilja külvavad Horschi kombikülvikud. Üks külvik on 6 meetrit ja teine 12 meetrit lai. Külvikud võimaldavad nii tavapärase kui ka laia reavahega külvi. Külvamine toimub GPS automaatroolimisega, ning saame külvata kliendile sobiva laiusega tehnorajad. Võimalik tellida ka seemne ja väetise ettevedu ja laadimine spetsiaalse veoautoga või laaduriga.

Taimekaitse ja väetamine


Taimekaitse ja väetamise jaoks kasutame iseliikuvaid taimekaitsepritse firmadelt John Deere ja Horsch ning puistelaoturilt firmalt Rauch. Pritside poomilaiused on vahemikus 18–36 meetrit, väetisekülviku maksimaalne töölaius 40 meetrit. Kasvuaegseks väetamiseks kasutame N-sensorit, millega saame väetada taime sobiva koguse lämmastikuga. Pritsid on varustatud erinevate pihustite ja RTK GPS signaaliga.

Põhu ja heina pressimine


Põhku ja kuiva heina pressib suurpakipress Claas Quadrant. Masin on varustatud eelpurustiga, mis võimaldab pressida lühikese hekslipikkusega põhku allapanuks. Meilt saab tellida ka pakkide kogumist ja transporti. Võimalik teha ka ruloone ruloonpressiga Krone Fortima.

Teraviljakoristus


Pakume teraviljakoristust erinevate suurusklasside kombainidega nii väike- kui ka suurtootjatele. Heedri laiused jäävad suurusvahemikku 7,5–12 meetrit. Macdon konveierheedrite kasutusvõimalus. Lisaks pakume ka transporti põllult veoautode ja kogumishaagistega. Kõik kombainid on varustatud GPS automaatroolimisega. 

Transporditeenused


Transporditeenuseid pakume nii kallurhaagistega, platvormhaagistega, tsisternhaagistega kui ka spetsiaalautodega. Masinatega on võimalik transportida puistematerjale, tehnikat, väetist, vedelsõnnikut, jõusööta ja elusloomi. 

Laaduri- ja ekskavaatoriteenused


Laaduriteenuseid pakume nii rataslaaduritega kui ka teleskooplaaduritega. Ekskavaatoriteenust osutame 13-tonnise JCB ekskavaatoriga, mis teostab erinevaid kaevetöid, võsaniitmist ja giljotiinitöid. Lisaks pakume teenust ka JCB ja Case frontaallaaduritega ning JCB teleskooplaaduritega.

Transport koos tõstmisega


Pakume erinevate kaupade transporti veoautoga Scania R500, mis on varustatud Hiabi kraanaga. Võimalik transportida kõike puisteviljast kuni bigbag'ide ja alustele paigutatud kaubani.

Hooldusniitmine


Hooldusniitmiseks pakume hooldusniidukeid firmadelt Spearhead, Bednar ja Kuhn, niidukitel on erinevad töölaiused.


Küsi pakkumist

Email again: