ME EI TEE TÖÖD TEGEMISE PÄRAST,
MEIE TÖÖ KANNAB KA VILJA!

OÜ Voore Farm
Taimekasvatus

Meie saagid saavad lisandväärtust tänu seemnekeskusele ning varustame söödateraviljaga OÜ Voore Mõis piimakarja (asutatud aastal 2000, karjas on 700 lüpsilehma). Teravilja jagub ka müügiks ning lisaks eeltoodule mahub meie tootmise alla maheteraviljakasvatus.

OÜ Voore Farm asutati 1993. aastal. Tänaseks päevaks on meil kasutuses 3200 hektarit maad, sellest 2300 hektarit teravilja kasvatamiseks ja 900 hektarit silokultuuride kasvatamiseks. Meie eesmärk on toota parima kvaliteediga teravilja. Kõrge saagikuse saavutame uusimate tehnoloogiate ja agrotehniliste võtete abil.

OÜ Küti Mõis ühines Voore Farmi ettevõtete perekonnaga 1997. aastal. Meie lihaveisekarjas on 350 looma. Lisaks kasvatame maheteravilja 150 hektaril.

Aastal 2016 loodi ettevõte OÜ Voore Farm Teenused. Ettevõtte alla on koondatud kogu põlluharimiseks vajalik tehnika ja meeskond. Teenused sisaldavad kõiki töid, mis on vajalikud taimeksvatuseks ja söödavarumiseks. VFT pakub oma teenuseid ka kõikidele teistele põllumajandusettevõtetele. VFT eesmärk on teha põllumajandustootja elu lihtsamaks, pakkudes mõistliku hinnaga kvaliteetseid teenuseid.

Kliendid meist

  • Kohala SF OÜ (Piimakarjakasvatus, 305 lüpsvat lehma)

    Valisime koostööpartneriks OÜ Voore Farm Teenused, sest nendega on võimalik kokku leppida mõlemat poolt rahuldavad maksetingimused. Sellise tehnikaga, mis meil endal praegu olemas on, ei suudaks me tagada Voore Farm Teenuste väärilist kvaliteeti. Näiteks silo tegemine on väga heal tasemel – rohumass koristatakse kiiresti, tallamine on korralik ning kõik tööd saavad tehtud optimaalse ajaga. Seetõttu oleme Voore Farm Teenuste poolt teostatud töödega äärmiselt rahul. Masinaoperaatorid töötavad iseseisvalt ning korralikult, tühje töötunde ei teki ja seega ei pea keegi neil eraldi silma peal hoidma. Oleme Voore Farm Teenuste poolt pakutava tehnoloogiaga rahul ennekõike just seetõttu, et sarnaseid uudseid lahendusi ja masinaid ei oleks meil mõtet endale muretseda. Võimsamate masinate abiga muutub silo omahind väiksemaks võrreldes juba olemasoleva masinapargiga valmistatule. Soovitaksime Voore Farm Teenuseid kõikidele ettevõtetele, erilist tähelepanu väärivad just firma pakutavad terviklahendused. Siiani oleme Voore Farm Teenustelt sisse ostnud maisi- ja rohusilo terviklahenduse, lisaks veel teisi täiendavaid teenuseid.