ME EI TEE TÖÖD TEGEMISE PÄRAST,
MEIE TÖÖ KANNAB KA VILJA!

OÜ Voore Farm
Taimekasvatus

Meie saagid saavad lisandväärtust tänu seemnekeskusele ning varustame söödateraviljaga OÜ Voore Mõis piimakarja (asutatud aastal 2000, karjas on 700 lüpsilehma). Teravilja jagub ka müügiks ning lisaks eeltoodule mahub meie tootmise alla maheteraviljakasvatus.

OÜ Voore Farm asutati 1993. aastal. Tänaseks päevaks on meil kasutuses 3200 hektarit maad, sellest 2300 hektarit teravilja kasvatamiseks ja 900 hektarit silokultuuride kasvatamiseks. Meie eesmärk on toota parima kvaliteediga teravilja. Kõrge saagikuse saavutame uusimate tehnoloogiate ja agrotehniliste võtete abil.

OÜ Küti Mõis ühines Voore Farmi ettevõtete perekonnaga 1997. aastal. Meie lihaveisekarjas on 350 looma. Lisaks kasvatame maheteravilja 150 hektaril.

Aastal 2016 loodi ettevõte OÜ Voore Farm Teenused. Ettevõtte alla on koondatud kogu põlluharimiseks vajalik tehnika ja meeskond. Teenused sisaldavad kõiki töid, mis on vajalikud taimeksvatuseks ja söödavarumiseks. VFT pakub oma teenuseid ka kõikidele teistele põllumajandusettevõtetele. VFT eesmärk on teha põllumajandustootja elu lihtsamaks, pakkudes mõistliku hinnaga kvaliteetseid teenuseid.